Dugopolje

  Osnovan:

1952  

  Adresa:

Trg Franje Tuđmana 1  

  Grad:

Dugopolje  

  Tel:

+385 21 668 280  

  Fax:

+385 21 668 286  

  Službene stranice:

-  

Hrvatski vitezovi (kapacitet: 5200)